VP Securities

VIDEO: Data baner vei for bedre plassutnyttelse

Hos VP Securities har de erstattet gjetting og magefølelser med nøyaktig kunnskap og data om hvordan de skal utnytte plassen sin best mulig.

Denne kunnskapen kan gjøre det enda enklere å sikre en optimal utnyttelse av bygningens fasiliteter i fremtiden, effektivisere driften og øke de ansattes trivsel gjennom nye samarbeidsformer.

HOLMRIS B8 Tech, en sertifisert partner av Spacewells ledende Workplace Management-system, Cobundu, har installert sensorer under arbeidsbord og i møterom hos VP Securities. Disse sensorene har samlet inn data og gjort disse tilgjengelig for bygningens eiendomsforvaltere.

Se videoen (2:20 min) der Mette Bagge-Petersen, Chief People Officer hos VP Securities, forklarer hva de rent konkret har fått ut av å bruke denne teknologien, og hva de ønsker å bruke data til.