Når vi hjelper deg med å skape rom for mennesker på sykehus, sykehjem og helseinstitusjoner, mener vi det er viktig at interiøret og møblene inviterer til ro, trygghet og velvære – og ganske enkelt får folk til å føle seg hjemme.

Gjennom mange års samarbeid med helsesektoren har vi opparbeidet oss en sterk faglig kunnskap om hvordan vi kan skape trygge rammer og varme omgivelser for beboere, pasienter og pårørende ved offentlige og private institusjoner. Vi vet at det å tilføre offentlige rom en grad av hjemmekos og komfort er viktig, samtidig som at alle praktiske krav til rengjøring og ergonomi blir ivaretatt.

Vi setter alltid brukeren i sentrum
Det viktigste suksesskriteriet for enhver innredningsjobb er alltid hvordan brukeren oppfatter og føler seg i rommet. Derfor er vi opptatt av å hele tiden lytte til dine ønsker.

Sammen med deg jobber vi for å skape de beste forutsetningene for at alle kan føle seg hjemme i brukervennlige omgivelser med plass til både hjerterom og en hjelpende hånd.

Fordi pasienter og brukere ofte befinner seg i sårbare situasjoner, er vi hele tiden påpasselige med å ta hensyn når vi jobber innenfor rammene deres. Derfor er vi alltid opptatt av å lytte og utvise respekt under slike oppdrag. Vi vet at det kreves høy kompetanse og at alle detaljer teller når vi innreder denne typen miljøer. Derfor er vi også stolt over at så mange i helsesektoren velger nettopp oss som samarbeidspartner.

Våre erfarne fagfolk kan hjelpe deg med det meste …
Selv om vi har egne spesialister innen helse og omsorg, vet vi også at dette er et sammensatt fagfelt. Derfor samarbeider vi med eksterne konsulenter som jobber utelukkende innenfor helse og omsorg. Konsulentene vi bruker, har inngående kunnskap om sektoren og den nødvendige erfaringen for at alle de ulike nøkkelfaktorene blir ivaretatt.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer

Tlf. +47 900 33 940
Eller mail oss: oslo@holmris-ff.no