SERVICE

CO2e-kompensasjon

Vi hjelper deg med å kompensere for CO2e-forbruket knyttet til møbelkjøpene dine.

Som en del av det strategiske arbeidet vårt med FNs bærekraftsmål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, tar vi ansvar for og handler på en måte som bidrar til å redusere mengden CO2 i atmosfæren.

Derfor vil vi invitere deg til å kjøpe trær gjennom oss, og på den måten bidra til å kompensere for CO2-utslippene fra produksjonen av møblene dine. Sammen med kundene og partnerne våre har vi allerede plantet over 40 000 trær i vernede skoger, først og fremst i Danmark. Målet vårt er å plante 100 000 trær.

Fem trær kan utgjøre en stor forskjell
Du kan kjøpe trær for å kompensere for møblene du kjøper i dag, for de du allerede har kjøpt – og for hvert eneste møbel du kjøper i fremtiden. Fem trær absorberer samme mengde klimagass som har blitt sluppet ut under produksjonen av en arbeidsstasjon bestående av et bord, en stol og et oppbevaringsmøbel*. Du kan selvfølgelig kompensere for CO2-utslippet for alle typer møbler du kjøper.

Vil du sikre at bedriften din alltid CO2e-kompenserer for møblene som du og kollegaene dine kjøper hos oss, kan vi automatisere kjøpet av trær for deg gjennom en partnerskapsavtale.

Dere vil alltid motta dokumentasjon på kjøp av trær, slik at det kan brukes i bedriftens årlige klimaregnskap.

Trær bidrar blant annet til

  • et sunnere miljø
  • opptak av CO2-utslipp
  • økt biologisk mangfold
  • renere grunnvann
  • rikere naturopplevelser
  • flere vernede skoger

Hver vår og høst planter vi trær i nye, vernede skoger – til glede for naturen, miljøet, klimaet og menneskene.

Trærne er i gode hender
Den kompetente samarbeidspartneren vår Growing Trees Network Foundation tar seg av selve plantingen av trærne, som oftest er av typen eik, bøk, lind og lerk, men også frukttrær. De første tre årene etter at trærne er plantet, sørger de for at trærne får den nødvendige pleien, og skulle det skje at et tre dør, planter de et nytt. Videre er trærne beskyttet gjennom den danske loven om skogbruk i kraft av å være en vernet skog.

*Hver gang vi produserer møbler til en ny kontorarbeidsplass, blir det tatt et tre fra naturen. Det forårsaker et CO2e-utslipp på omtrent 150–250 kg, ifølge Growing Trees Network Foundation. Professor Palle Madsen ved Skovskolen som er tilknyttet Københavns Universitet, har beregnet at halvannet bøketre vil kunne nøytralisere 150 kg CO2e på 30 år.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer

Tlf. +47 900 33 940
Eller mail oss: oslo@holmris-ff.no