SERVICE

Klimatall for møbler

Få nøyaktig informasjon om møblenes CO2-utslipp.

Ved å gi deg et veldokumentert tall på hvor mye hvert enkelt møbel påvirker klimaet, hjelper vi bedriften din med å oppfylle målet om å redusere mengden klimagasser og bli CO2e-nøytrale.

Er du opptatt av å redusere bedriftens indirekte utslipp (scope 3), trenger du nøyaktig kunnskap om leverandørenes klimaavtrykk. Derfor er vi en av de første i møbelindustrien som tilbyr konkrete tall på CO2e-påvirkningen til hvert enkelt møbel.

Du kan få tall på både nyinnkjøpte og eksisterende møbler, noe som gir deg det totale klimatallet for hele bedriftens innredning.

Veldokumenterte tall
For å beregne klimatallet til hvert enkelt møbel bruker vi et gjennomprøvd verktøy utviklet av det danske uavhengige konsulentselskapet MÅLBAR.

Beregningene er basert på møbelprodusentens opplysninger om møblene, for eksempel

  • Vekt
  • Avfall
  • Materialer
  • Transport
  • Eventuelle sertifikater for bruk av bærekraftig tre
  • Styrke og holdbarhet

Tallene vurderes i henhold til EUs nye standard for produkters fotavtrykk, PEF (Product Environmental Footprint).

Ved valg av møbler er det imidlertid mer enn bare klimatallene du bør ta med i betraktningen. Det er fortsatt viktig å velge møbler av høy kvalitet, med lang holdbarhet og et design og en funksjonalitet som møter behovene dine.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer

Tlf. +47 900 33 940
Eller mail oss: oslo@holmris-ff.no