Aktivitetsbaserte rom for grunnskolen

Både elever og lærere skal gjennom et spekter av ulike aktiviteter i løpet av grunnskolen. Det stiller store krav til klasserom, omgivelser og elevenes mulighet til å være fleksible i skolehverdagen. Aller helst bør skolen tilby rom for både faglig fordypning, prosjektarbeid og større samarbeidsgrupper, i tillegg til å ha god plass til lek og fysisk aktivitet.

Vi har brutt skolehverdagen ned i fem ulike soner som vi mener danner det beste grunnlaget for mestring og trivsel – og som vi tar utgangspunkt i når vi skaper gode rom for læring.

Rom for
FORMIDLING

Formidling er en sone som først og fremst handler om å tilrettelegge for god enveiskommunikasjon fra lærer eller elever som holder en presentasjon. Sonen bør derfor innredes på en måte som gjør det enkelt for én eller flere personer å fremføre fagstoff til en større gruppe.

Dette kan for eksempel være i klasserommet, med pultene stilt opp på rekke mot tavlen. Samtidig er det også mulig å skape en formidlingssone der elevene står i en amfitrapp eller på et gulvteppe som fungerer som en slags scene.

Elever lærer ofte best når de formidler stoff til hverandre.

Rom for
SAMARBEID

I denne sonen kan det foregå mange ulike aktiviteter, som gruppediskusjoner og oppgaveløsing i fellesskap. Her er det viktig å tilrettelegge godt for samtale og interaksjon, blant annet ved at elevene har ansiktene vendt mot hverandre. Samarbeidssonene må kunne romme ulike gruppestørrelser, fra pararbeid til store gruppeoppgaver. Det optimale vil være et variert landskap med flere forskjellige samarbeidssoner som er innredet med en blanding av barbord, tradisjonelle gruppebord og myke sittegrupper som kan brukes ved ulike anledninger.

Det er alltid enklere å samarbeide når alle jobber mot samme mål.
Da kan vi fokusere mer på produktet enn på prosessen.

Rom for
KONSENTRASJON

Når elevene skal fordype seg i nytt fagstoff eller løse en sammensatt oppgave, er det viktig med rolige soner der det er enkelt å konsentrere seg. Med soner for individuell konsentrasjon og fordypelse kan elevene også få en pause fra skolehverdagens mange inntrykk og heller fokusere på én enkelt oppgave.

Her er det viktig å skape en rolig atmosfære og ta hensyn til elevenes ulike behov. Derfor kan det ofte lønne seg å legge til rette for konsentrasjon og ro i forskjellige soner, som for eksempel en kontorplass ved vinduet, en lesehule, en god lenestol eller et område med lyddempende romavdelere som kan flyttes. Enkelte elever kan ha behov for fullstendig ro og avskjerming, mens andre konsentrerer seg like godt i en krok av et større rom.

Visste du at konsentrasjonsevnen vår som regel begynner å avta etter ti minutter?

Rom for
PROSJEKTARBEID

I denne sonen tilrettelegges det for at elevene skal kunne jobbe med workshops og praktiske prosjekter. Her er det viktig at det er plass til samarbeid og produksjon, og at det er rom for å både utvikle og teste ut ideer. Prosjektarbeidsonen kan være i klasserommet, men bør også være tilgjengelig for elever i andre klasser. Her kan elevene lage presentasjoner og jobbe med modeller som underbygger og forenkler det teoretiske fagarbeidet. I prosjektarbeidsonen er det ofte praktisk med mye oppbevaringsplass, så elevene har rikelig med materialer de kan la seg inspirere av og jobbe med.

Store bord- og arbeidsflater til idémyldring og skissetegninger er også viktig når man skal tilrettelegge for kreative prosesser og prosjektbasert undervisning på en best mulig måte.

Praktisk undervisning som har en direkte tilknytning til det virkelige liv,
har ofte en positiv effekt på elevenes trivsel og faglige utvikling.

Rom for
PAUSER

Avkobling, ro, frihet og lek er viktige elementer i skolehverdagen. Mange elever tilbringer friminutter og pauser i skolegården, mens andre har større glede av innendørsområder. Dersom en elev har behov for å være litt for seg selv i løpet av dagen, kan slike innendørsområder også være gode å ha. Pauser kan tilbringes både hver for seg og i fellesskap, og det bør alltid være rom for begge deler.

Hvor elevene befinner seg, vil som regel avhenge av om de har time eller friminutt. Derfor kan det være positivt å ha rom og soner som ikke forbindes med undervisning, som elevene kan bruke som fristed og sitt eget domene.

Visste du at pauser og avkobling har en direkte effekt på elevenes læringsevne og prestasjoner?

Ved å ta utgangspunkt i disse fem sonene tilrettelegger vi for alle aktivitetene og fasene en vanlig skoledag inneholder, og gir elevene gode forutsetninger for å trives og lære.

Tett dialog
Gjennom dialog og tett samarbeid kartlegger vi hvordan skolen din utnytter de ulike sonene, og kommer frem til en løsning som passer perfekt for akkurat dere.

Vi mener at det finnes flere måter å skape de perfekte omgivelsene på.
Og fordi folk er forskjellige, så bør skolene være det også.

Vi sørger for at prosjektet ditt er i trygge hender

Enten du skal møblere et helt nytt skolebygg, vil legge en langsiktig plan for skolens innredning eller bare trenger noen ekstra bord og stoler, har vi erfaringen og kunnskapen til å hjelpe deg. Våre dyktige prosjektledere bistår deg gjennom hele prosessen, fra idémyldring og planlegging til levering og montering, og sørger for at prosjektet ditt kommer trygt i havn.

Vi har egne fabrikker og et stort nettverk av leverandører som står klare til å hjelpe deg.

Gjennom oss får du tilgang til et av landets største utvalg av design- og standardprodukter. Finner du ikke et standardprodukt som passer til prosjektet ditt, spesialdesigner vi enkelt og greit produktet du trenger. Vi kan skreddersy det meste etter ditt behov.

Vi i Holmris Form/Funk jobber i ulike avdelinger. For deg betyr det at:

  • kontaktpersonen din hos oss jobber med skoler – og bare skoler
  • du får en sparringpartner som jevnlig deltar på utdanningsmesser og kurs, og som har full oversikt over trender og de nyeste læringsmetodene
  • du får møbler som er produsert for bruk i skolen, som tåler en trøkk og all slitasjen som følger med en aktiv skolehverdag
  • vi tilbyr fleksibilitet i forbindelse med levering og montering, slik at vi forstyrrer undervisningen minst mulig
  • vi er tilgjengelige gjennom offentlige innkjøpsavtaler, slik at du kan foreta alt av innkjøp via disse

Ta kontakt om du ønsker å vite mer

Tlf. +47 900 33 940
Eller mail oss: oslo@holmris-ff.no