SERVICE

Projektledelse

Vi har lang erfaring med prosjektledelse av omfattende prosjekter, og våre prosjektledere og nettverk av spesialister står klare for å lede prosjektet til bedriften din trygt i havn – til avtalt tid og på en mest mulig effektiv måte.

Vi planlegger, koordinerer og styrer alle prosjektets faser og ressurser, og sørger for en smidig og optimal prosess – fra den innledende fasen med byggherrer og arkitekter til gjennomføring av leverings- og flytteprosjekter, reparasjon, gjenbruk av eksisterende møbler samt service av den ferdige innredningen etter at prosjektet er overlevert.

Ett kontaktpunkt
Uansett hvor stort og komplekst prosjektet er, er prosjektlederens viktigste oppgave å samle alle trådene og fungere som ditt eneste kontaktpunkt i prosjektet. På den måten slipper du å forholde deg til mange ulike aktører. Med oss på laget har du ganske enkelt bare ett kontaktpunkt å forholde deg til.

Ved prosjekter som omfatter levering, flytting, renovering eller vedlikehold av møbler, vil prosjektlederen din blant annet hjelpe deg med å:

 • etablere en kommunikasjonsplattform for å kommunisere med ansatte, avdelingsledere, IT-avdelingen og eksterne aktører
 • legge til rette for oppstartsmøter og løpende statusmøter med nøkkelmedarbeidere, avdelingsledere, IT-avdelingen og prosjekteier
 • gjennomgå prosjektmateriale og utarbeide tidsplaner og en prioriteringsplan
 • planlegge og allokere ressurser til de ulike oppgavene og delprosjektene
 • koordinere med andre aktører og innarbeide andre aktiviteter i den overordnede tidsplanen
 • gjennomgå lokaler, tidsplaner og designtegninger
 • organisere spesielle behov, for eksempel håndtering av døgnåpen hjelpelinje eller konfidensielt materiale
 • sørge for at de involverte i prosjektet mottar relevant kommunikasjon til rett tid
 • detaljplanlegge levering og flytting av møbler samt tømming av lokaler
 • gjennomføre inspeksjoner på stedet og bidra i kvalitetssikringsarbeidet
 • evaluere og følge opp prosjektet fortløpende
 • utarbeide rapporter på jevnlig basis og håndtere endringer i tidsplanen og prioriteringsplanen
 • foreta overleveringen av prosjektet

Ta kontakt om du ønsker å vite mer

Tlf. +47 900 33 940
Eller mail oss: oslo@holmris-ff.no