SERVICE

Retur av møbler

Kasserte møbler utgjør en stor belastning for miljøet. Derfor har vi siden 2016 spesialisert oss på å minimere mengden kasserte møbler ved å tilby kundene våre en effektiv returløsning som forlenger levetiden til møblene i form av videresalg og donasjoner. Vi har blant annet donert over 80 000 brukte møbler til veldedige formål sammen med kundene våre, både i Norge og Danmark.

Ved å bruke returløsningen vår

 • Tar du hensyn til miljøet
 • Unngår du å kaste ressurser som fremdeles kan brukes
 • Minimerer du mengden avfall
 • Sparer du kostnader knyttet til avhending
 • Forlenger du møblenes levetid
 • Gleder du andre med brukte møbler

Returløsningen består av tre elementer:

 • Videresalg
  De beste av de brukte møblene dine, som ofte er av høy kvalitet eller fra designprodusenter, selger vi som gjenbruksmøbler. Mange av møblene repareres, friskes opp eller rengjøres før vi selger dem videre via nettbutikken vår.

Gjennom videresalg av gjenbruksmøbler sparer du miljøet for unødvendig produksjon av nye møbler.

 • Donasjon
  Møblene som er i god stand, men som ikke kan videreselges, donerer vi gratis til blant annet foreninger og veldedige organisasjoner gjennom vårt eget donasjonsnettverk. Nettverket gir skoler, foreninger og andre organisasjoner tilgang til møbler som andre ikke lenger har bruk for – helt gratis.

Møbeldonasjoner forlenger møblenes levetid og skaper mye glede for de nye eierne. Samtidig reduserer du kostnadene som følger med tradisjonell avhending av møbler.

 • Miljøvennlig avfallssortering
  Avhending av møblene er siste utvei. Møblene som verken kan selges eller doneres, blir demontert og sortert etter gjeldende lover og krav. Dette garanterer at de brukte møblene påvirker miljøet i minst mulig grad.

Miljørapporten gir full dokumentasjon
Vi gir deg detaljert dokumentasjon på hva som har skjedd med hvert eneste møbel vi kjøper fra deg. Informasjonen samles i en miljørapport, hvor du kan se nøyaktig hva og hvor mye som er avhendet på en miljømessig forsvarlig måte gjennom returløsningen.

Miljørapporten viser deg:

 • Antallet og typen brukte møbler kjøpt av oss for videresalg
 • Oversikt over donasjoner, for eksempel
  • antall møbler
  • typen møbler
  • mottaker(e) av donasjonen
  • hvilke og hvor mange møbler hver enkelt mottaker har fått
 • avfallshåndtering av møbler til gjenbruk oppgitt i tonn og prosent, for eksempel
  • jern og metall
  • elektronisk avfall
  • store brennbare materialer
  • små brennbare materialer
  • blandet byggavfall
  • avfall til sortering
 • lenker for å omtale donasjonen i media

Miljørapporten kan enkelt brukes som en del av bedriftens miljøregnskap og i PR-materiale.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer

Tlf. +47 900 33 940
Eller mail oss: oslo@holmris-ff.no