Kjøp fem trær og kompenser for CO2-utslippet fra møbelproduksjon

Som en del av vår forpliktelsen til å jobbe med bærekraftsmål nummer 12, vil du fremover være med på å utgjøre en enda større forskjell for klimaet når du kjøper møbler gjennom oss. Dette realiseres i form av et nytt initiativ hvor vi planter skog på forskjellige steder både i Danmark og Norge.

De siste tre årene har vi tilbudt kundene våre å kjøpe de brukte møblene deres, enten for å donere eller videreselge dem. Som en FSC®-sertifisert* virksomhet tilbyr vi samtidig møbler laget av FSC®-sertifisert treverk.

Nå lanserer vi enda et bærekraftig konsept som støtter opp om arbeidet vårt med FNs bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon: Når du kjøper møbler gjennom oss, vil du nå få muligheten til å bli med på å plante nye trær for å kompensere for utslippene fra møbelproduksjonen.

Direktør for samfunnsansvar i HOLMRIS B8, Steffen Max Høgh, sier:

«Vi er overbevist om at det ikke lenger går an å drive forretninger uten samtidig å ta klimaansvar. Hver gang vi produserer møbler til en ny kontorarbeidsplass, blir det tatt et tre fra naturen. Det forårsaker et CO2-utslipp på rundt 150–250 kg, ifølge Growing Trees Network Foundation. Professor Palle Madsen ved Skovskolen som er tilknyttet Københavns Universitet, har beregnet at halvannet bøketre vil kunne nøytralisere 150 kg CO2 på 30 år. Kundene våre kan allerede velge FSC-sertifisert trevirke til møbelproduksjonen sin, men nå gir vi dem enda en mulighet til å gi noe tilbake til naturen når de kjøper møbler hos oss.»

Fem trær utgjør en forskjell
I Danmark får du muligheten til å betale 114 kroner per medarbeider du kjøper nye kontormøbler til. På den måten kjøper du fem trær, som HOLMRIS B8, Danmark, sørger for å plante og pleie i en rekke skoger som vil bli anlagt. Skogene blir fredet, slik at trærne ikke kan bli hugget i fremtiden. I tillegg til at dette er gode nyheter for klimaet, vil de nye skogene være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.

«Vi går selv foran med et godt eksempel og planter fem trær per medarbeider – altså 2 100 trær i de nye skogene – for å sikre at det blir nok trær. Det tilsvarer CO2-utslippene til produksjonen av kontormøbler for alle våre 420 ansatte», sier Steffen Max Høgh.

Hvorfor plante trær?
Planting av nye trær er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bedre klimaet. Det er naturens egen måte å kompensere for CO2-utslippene på, fordi trærne gjennom fotosyntesen tar opp CO2 fra lufta og lagrer det som karbon i jorda. Samtidig bidrar trærne til å øke det biologiske mangfoldet og beskytte grunnvannet vårt.

I Norge samarbeider vi med Trefadder.no.

Ta kontakt for mer informasjon.

+47 900 33 940 

oslo@holmris-ff.no 

* FSC® C104600