Nordic Collection, se hva dine møbler koster klimaet

Oppdag vår unike kolleksjon av skandinaviske designmøbler, med beregnet klimapris for hvert enkelt møbel. Slik blir det enklere å ta bevisste valg ved innredning av bedriftslokaler.

Nordic Collection fra Holmris Form/Funk

Vi har skapt den første møbelkolleksjonen med møbler fra HOLMRIS Form/Funk og 17 andre leverandører, hvor du kan se hvert enkelt møbels klimatall.

Den omfattende møbelkolleksjonen, kalt Nordic Collection, er skapt ut fra vårt ønske om å gi deg data for å ta ansvarlige og gjennomtenkte møbelvalg, som etterlater minst mulig fotavtrykk på kloden.

Hva er klimaavtrykket for en komplett innredning?
Siden møblene i Nordic Collection både er satt sammen fra et bredt spekter av de største og mest anerkjente merkene i det skandinaviske markedet, og med fokus på designmangfold og bruksituasjon, kan du innrede en hel arbeidsplass, kantine, møterom, loungeområde, resepsjon eller et undervisningsrom med møbler og inventar, hvor du kjenner det nøyaktige klimatallet.

Se denne korte videoen som forklarer Nordic Collection på to minutter:

Hva er et klimatall?
Møblenes klimaavtrykk er angitt i kg CO2e. CO2e-tallet er fundamentet i Nordic Collection og dekker over hvor mange kilo drivhusgasser (ikke bare CO2) som er brukt i møblets tilblivelse og forventede levetid.

Visjonen er at du som forbruker ikke bare skal kjenne produktets pris, men også den klimaprisen planeten betaler for produktet.

Utrengingen av klimatallet er gjort ved hjelp av det uavhengige selskapet Målbars verktøy, som beregner et produkts totale klimaavtrykk i henhold til den europeiske beregningsmetoden EU PEF (Product Environmental Footprint).

Under kan du se hvilke parametere som er tatt med i beregningen:

Klimatallet kan ikke stå alene

Et møbels klimatall kan brukes til forskjellige formål.

  • Informasjon for å ta et mer opplyst valg, hvor det ikke bare er design eller pris som påvirker beslutningen.
  • Kunnskap og data om din virksomhets indirekte CO2-utslipp til bruk i klimaregnskapets scope 3.
  • Designere og produsenter kan bruke klimatallet for å forbedre klimapåvirkningen på et møbel. Det kan hende at materialer kan byttes ut med alternativer som belaster klimaet mindre, og designet kan kanskje optimaliseres – for eksempel for å få møbelet til å ta mindre plass under transport.

Det er viktig å understreke at klimatallet ikke er ment for å stå alene.

Klimatallet er bare det nyeste i en rekke av mange og fortsatt avgjørende faktorer, slik som design, funksjonalitet, komfort, levetid, mulighet for reparasjon, som du skal ta stilling til når du velger møbler.

Vil du vite mer om Nordic Collection?

Kontakt oss for mer informasjon
Ring oss på +47 900 33 940
eller skriv til oss på oslo@holmris-ff.no

Se også hvordan du kan kompensere for CO2-utslipp fra ditt møbelkjøp med trær.