Måler CO2-utslippet til stor møbelkolleksjon

Vi leder an i den bærekraftige omstillingen av møbelbransjen, og nå tar vi enda et skritt i riktig retning.

Vi er nå i gang med å måle CO2-utslippet til en hel møbelkolleksjon, Nordic Collection, som består av 80 produkter. På den måten kan du innrede en hel arbeidsplass og få nøyaktig kunnskap om CO2-utslippet til hvert møbel.

Vi er blant de første i bransjen til å bruke virksomheten MÅLBARs verktøy til å regne ut hvor mye CO2 et møbel avgir under produksjonen. Vi har begynt med våre egne ca. 40 møbler i Nordic Collection, som i tillegg til arbeidsbord, stoler og oppbevaring også inneholder loungemøbler, lamper og møbler til møte- og kantinefasiliteter fra noen av våre største leverandører.

Vi har allerede innhentet CO2-tall på de to første møblene – det populære arbeidsbordet Q20 og stolen VIPER, som også er sertifisert med EU-Blomsten.

Målet er at du får oversikt over klimatall på samtlige 80 produkter i Nordic Collection når vi åpner dørene til årets Trend & Traditions-arrangement etter sommerferien, nærmere bestemt 25. august.

Steffen Max Høgh, CSR-direktør i HOLMRIS B8, sier:

“Vi ser det som en naturlig del av vår virksomhet og ambisjon å lede an i den bærekraftige omstillingen. Dette krever at vi ser nærmere på verdikjeden vår, og at vi samler bransjen og tar dialogen med leverandører rundt omkring for å gi kundene nøyaktige data rundt CO2-utslipp. Vi har nå startet med de mest populære produktene som til sammen utgjør Nordic Collection. Deretter er planen å gå videre med andre produktserier.”

Planting av trær som kompensasjon
Når du vet karbonavtrykket til et møbel, blir det lettere for deg å sammenligne, prioritere og ikke minst vite hvor mye CO2 det skal kompenseres for. Derfor tilbyr vi konseptet Furnitree, hvor du kan kjøpe trær som deretter plantes i fredet skog som kompensasjon for møbelets utslipp. På den måten kan vi og andre leverandører av møbler til Nordic Collection imøtekomme dine og andre kunders målsetting om å bli karbonnøytrale på møbelområdet.

”Vi kan ikke kompensere oss ut av klimaproblemene, men det er et nødvendig supplement. Med denne nye kunnskapen som CO2-målingene har gitt oss, kan vi endre design og skifte ut komponenter med andre materialer som belaster klimaet og miljøet i mindre grad,” sier Steffen Max Høgh.

Vi har allerede informert noen av våre største kunder og virksomheter i Danmark om dette konseptet, og alle har stilt seg svært positive til prosjektet. Mange virksomheter – ikke minst de største virksomhetene – jobber også målrettet med å redusere klimaavtrykket sitt. De klarer imidlertid ikke dette helt alene. Derfor skal vi som leverandør også levere løsninger på dette området.