Slik jobber Holmris Form/Funk med FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er en global arbeidsplan for å løse utfordringene verden står overfor. Her beskriver vi de to bærekraftsmålene som vi jobber målrettet med.

Bærekraft spiller en viktig rolle i alt vi foretar oss, og slik har det faktisk alltid vært. Vi startet opp som et sagbruk i 1914, med en egen skog i bakgården. Gjenplanting var et av kjerneprinsippene våre, og vi viste respekt for hvert eneste stykke materiale.

Vi driver ikke lenger med skogbruk, men bærekraft og sirkulær tenkning står fremdeles sentralt i virksomheten vår – i alle prosesser, og i alle produkter. Derfor er vi mer enn gjennomsnittlig opptatt av FNs bærekraftsmål, som du kan lese om her.

Bærekraftsmålene gjelder for alle FNs 193 medlemsland. Det er første gang i historien at et initiativ har så stor oppslutning. Verdens naturressurser er under kraftig press, noe som vil få betydelige konsekvenser fremover.

Men i motsetning til dommedagsprofetiene som avisene fylles opp av, er vi overbevist om at kampen ikke er tapt. Vi skal allikevel se realitetene i øynene – og handle deretter.

Samfunnsansvar omsatt til handling
Vi mener at alle seriøse virksomheter må ta ansvar og jobbe målrettet med bærekraftsmålene. Og akkurat her begynner det å bli komplisert. For det er ikke bare én grunn til at bærekraftsmålene er relevante for virksomheter rundt omkring i verden. Det er ikke bare for å styrke bunnlinjen. Og i alle fall ikke på kort sikt. Det handler om så mye mer. Selvfølgelig spiller økonomi en stor rolle, og vi kan slå fast først som sist at det er en konkurransefordel å jobbe aktivt og målrettet med bærekraftsmålene. Ikke minst fordi kundene etterspør det.

Regnskapsloven § 3-3 C pålegger alle store bedrifter å rapportere på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. Det viser tydelig at også lovgivningen holder øye med virksomhetenes ansvar.

Flere undersøkelser viser at medarbeidere ikke bare ønsker seg en skikkelig lønn og ordentlige arbeidsforhold – de forventer det. Og de vil jobbe for en virksomhet som tar samfunnsansvar. Dette tiltrekker spesielt unge arbeidstakere.

Ved å ta samfunnsansvar fremstår bedriften din dermed som en attraktiv arbeidsgiver, samtidig som at dere tilfredsstiller myndighetenes krav.

I Holmris Form/Funk har vi valgt å legge spesielt vekt på to av bærekraftsmålene.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Hovedmålet vårt er bærekraftsmål nummer 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Det er avgjørende at vi endrer de nåværende holdningene våre til produksjon og forbruk, og at vi beveger oss vekk fra bruk-og-kast-kulturen. Derfor har vi iverksatt flere tiltak for å endre måten vi tilbyr møbler til kundene våre på. I praksis har vi gått fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell.

Vi har utviklet et bærekraftig alternativ for kundene våre når de skal kvitte seg med brukte møbler. Enkelt forklart tilbyr vi kundene våre å kjøpe møblene deres, som deretter blir lagt ut for salg i nettbutikken vår.

Det er imidlertid ikke slik at alle kundens møbler er i så god stand at de kan videreselges. Erfaringen vår er tvert imot at rundt halvparten av møblene blir kastet. For å løse dette problemet har vi etablert et donasjonsnettverk som skoler, institusjoner og NGO-er kan bli medlem av – helt gratis. På den måten går møbler som ellers ville ha blitt kastet, til veldedighet.

På nåværende tidspunkt har vi donert over 50 000 møbler i samarbeid med kundene våre. Møblene som ikke kan doneres, blir sortert og gjenbrukt.

Leasingkonsept som motvekt til bruk-og-kast-kulturen
I Holmris Form/Funk har vi også lansert et leiekonsept som et ledd i å begrense unødvendig produksjon. Å leie fremfor å eie er et oppgjør med lineærøkonomien, som kjennetegnes ved at ressurser omgjøres til varer som for eksempel møbler, som så blir kastet etter bruk.

Dersom alle virksomheter leaset møbler, ville møbelprodusentene vite at møblene en dag kommer i retur til dem. Da ville det bli økonomisk fornuftig å reparere møblene i stedet for å kaste dem.

Dette ville igjen gi møbelprodusentene en grunn til å produsere produkter med høyere kvalitet og lengre levetid, noe som også er i produsentens økonomiske interesse. Ikke minst kan det være en fordel for kunden å lease møbler ved at man slipper å binde opp kapital.

Teknologi bidrar til færre unødvendige innkjøp
Teknologi spiller en helt avgjørende rolle i arbeidet med å begrense den globale oppvarmingen. I Holmris Form/Funk leverer vi en løsning hvor vi ved hjelp av en RFID-brikke (Radio-Frequency Identification) kan følge med på og holde oversikt over møblene til kundene våre.

I virksomheter med hundrevis av ansatte (og enda flere møbler) kan en slik løsning bidra til at det ikke kjøpes inn flere møbler enn det er behov for.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene
Bærekraftsmålene er ambisiøse og omfattende. De er ikke uoppnåelige av den grunn, men et enkelt land eller en enkel virksomhet kan ikke gjøre jobben alene. Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, NGO-er, offentlig sektor og det private næringslivet er helt avgjørende for at vi skal klare det. FNs bærekraftsmål nummer 17 handler om nettopp samarbeid, som er en forutsetning for at vi skal nå de globale målene.

Vi jobber aktivt med å bygge partnerskap. Donasjonsnettverket vårt alene består av 1752 forskjellige skoler, frivillige organisasjoner og NGO-er. De får gratis møbler av oss, samtidig som vi får hjelp av dem til å kaste mindre.

I tillegg jobber vi målrettet med å etablere et samarbeid med kommuner rundt om i Skandinavia, hvor vi ønsker å skape arbeidsplasser for sosialt utsatte innbyggere og gjenbruke kommunenes brukte møbler så de ikke blir kastet. Målsettingen vår er at flest mulig kommuner skal ha muligheten til å kjøpe brukte møbler. På den måten hjelper vi dem med å øke sirkulariteten, spare penger og ikke minst skape muligheter for mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Partnerskap som øker kunnskapen om sirkulærøkonomien
Fordi sirkularitet er en viktig del av forretningsstrategien vår, og fordi et tett samarbeid med kundene våre er en forutsetning for å oppnå omfattende endringer, har vi i samarbeid med Aalborg Universitet ansatt en doktorgradsstudent som forsker på sirkulærøkonomi og offentlige innkjøp.

Kunnskap om og forskning på dette området er avgjørende, og vi anser oss selv som en opinionsleder når det gjelder sirkulære møbelinnkjøp.

Derfor velger vi å investere tid på å samarbeide med universiteter, holde foredrag og delta i paneldebatter. På den måten gjør vi folk oppmerksomme på at det finnes møbelleverandører som både har ressursene og kunnskapen til å inngå innovative samarbeid for å utvikle fremtidens møbelløsninger.

Utradisjonelle partnerskap
Kunnskap er helt avgjørende i utviklingen av nye og bærekraftige løsninger. Derfor samarbeider vi bredt og tilbyr praksissamarbeid med utradisjonelle samarbeidspartnere.

Vi har blant annet hatt tolv barnehagestudenter og tre sosialrådgivere i praksis hos oss, og nå for tiden har vi en sosiologistudent som skriver masteroppgave om arbeidet vårt for å skape arbeidsplasser for marginaliserte unge. Mer konkret samarbeider vi med lokale fagskoler som tilbyr utdanningsprogrammer til unge som står utenfor arbeidsmarkedet.