Miljørapporter viser grønne initiativ svart på hvitt

Siden 2015 har vi kjøpt opp brukte møbler og inventar fra bedrifter, offentlige institusjoner og organisasjoner. Målet er å redusere den store mengden møbelavfall, som er en av bransjens største utfordringer, og samtidig sikre deg som kunde en økonomisk, miljømessig og sosialt ansvarlig håndtering av de brukte møblene.

Dette er en viktig del av vårt strategiske arbeid med FNs bærekraftsmål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Konseptet vårt har hjulpet hundrevis av bedrifter med å ta hånd om bord, stoler, planter, reoler og knagger de ikke lenger kan bruke, og i mange tilfeller har vi forlenget levetiden til tusenvis av møbler.

Når vi kjøper opp brukte møbler, skjer følgende:

 • Vi legger de beste møblene ut for salg i vår nettbutikk
 • De vi ikke kan selge, donerer vi til frivillige organisasjoner, foreninger og andre medlemmer i doneringsnettverket vårt
 • Møbler som er i for dårlig stand til å bli videresolgt eller donert, tar vi fra hverandre. Deretter avfallsorterer vi delene i tråd med gjeldende lover for avfallshåndtering

Data om brukte møbler
Som de eneste i bransjen tilbyr vi å lage en miljørapport skreddersydd din virksomhet, hvor vi dokumenterer hva som har skjedd med de brukte møblene etter at vi har kjøpt dem fra dere.

Miljørapporten gir deg nøyaktige data på hva og hvor mye som har blitt donert og avhendet på en miljømessig forsvarlig måte.

Miljørapporten viser:

Antall og type brukte møbler kjøpt av HOLMRIS B8 med tanke på gjensalg

 • Oversikt over donasjoner:
  • Antall møbler
  • Type møbler
  • Donasjonsmottakere(e)
  • Hvilke møbler og hvor mange hver donasjonsmottaker har fått

 

Avfallshåndtering av restmøbler til gjenbruk angitt i tonn og prosent:

   • Jern og metall
   • Elektronisk avfall
   • Stort brennbart
   • Smått brennbart
   • Blandet bygningsavfall
   • Avfall til sortering