Room for green thinking

Den store bærekraftskatalogen.

Fordyp deg i 94 sider med inspirasjon til hvordan vi sammen kan ta bedre vare på naturen vår – og hverandre.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft og sirkulær økonomi, og hvorfor vi ønsker å lede an i den bærekraftige omstillingen av møbelindustrien.

Bli inspirert av miljømerkede møbler, grønne materialer, ansvarlige handlinger og gode holdninger.