Slik lager du et trygt kontor til de ansatte

Hvordan kan du tilrettelegge for at dine ansatte trygt kan vende tilbake til kontoret etter koronapandemien?

Med utgangspunkt i et av verdens ledende arkitektfirmas syn på fremtidens kontor, og et internasjonalt selskaps konkrete endringer, gir vi deg noen gode tips til hva du kan gjøre for å skape en trygg kontorarbeidsplass for dine ansatte.

Hvordan kan vi vende tilbake til en normal hverdag? Dette er noe hele verden gjør seg tanker om.

Og svaret er: Det gjør vi ikke. Det blir en ny hverdag. Vi har fått nye måter å leve på, møtes på, jobbe på, ja, alt i livet fungerer annerledes nå.

Mange er enige om at det er på kontoret vi opplever den aller største forandringen.

Arkitektfirmaet Zaha Hadid, som er et av verdens største, argumenterer i avisen The Guardian for at vi vil gå bort fra åpne kontorlandskap, og heller tenke i retning av mer skjermede arbeidsplasser:

Arjun Kaicker, Head of User Parametrics hos Zaha Hadid, sier:

“Jeg tror vi kommer til å se bredere korridorer og inngangspartier, i tillegg til mange flere trapper. Frem til nå har alt handlet om å bryte ned barrierer mellom team, men jeg tror ikke romløsningene vil være så åpne lenger.”

Design Research Unit, som var en av de første generasjonene av britiske designkonsulenter som kombinerte ekspertise innen arkitektur, grafikk og industrielt design, er enig med Kaicker:

“Jeg sier ikke at vi skal gå tilbake til 50-tallets atskilte kontorvegger, men jeg tror helt klart at utformingen og plassbruken vil endres. Vi vil bevege oss bort fra åpne kontorlandskap, og vi vil ha fokus på bedre ventilasjon og muligheten til å åpne vinduer.”

Darren Comber, administrerende direktør i Scott Brownrig, som fusjonerte med Design Research Unit i 2004.

Vi kommer til å se nye måter å innrede kontorer på. Koronakrisen er med på å gjøre kontorene bedre, hevdes det i Forbes-artikkelen «5 predictions about how coronavirus will change the future of work»:

”Kontoret ditt vil bli bedre. De ansatte vil bli nødt til å tenke nytt når de kommer tilbake til arbeidsplassen igjen. Fremover må arbeidsplassene sørge for riktig renhold og tilrettelegge for avstand, samtidig som de utvider tilbudet til sine ansatte (ved å opprette områder til konsentrert arbeid, samarbeid, læring, sosialisering og pauser.) Mange ansatte har satt pris på muligheten hjemmekontoret gir til å ta pauser i komfortable og personlige omgivelser – og de forventer derfor mer av fasilitetene også på kontoret.”

Tracy Brower, skribent i Forbes.

Først og fremst skal kontoret etter korona legge til rette for at de ansatte kan holde mer avstand til hverandre. Dette kan oppnås blant annet ved å

  • Plassere færre mennesker i samme lokale
  • Ommøblere
  • Skjære ned på areal i for eksempel kantinen eller store møtelokaler
Påvirke atferd gjennom nudging

En fjerde mulighet er å få de ansatte til å holde mer avstand ved hjelp av nudging. Det betyr at innredningen utformes med tanke på ønsket atferd.

Cushman og Wakefield, et av verdens største rådgivningsselskaper i eiendomsbransjen, har forsøkt dette. På kontoret i Amsterdam har de laget små «gågater» angitt med piler i gulvet, som viser hvor de ansatte skal bevege seg i gangene. Dette virkemiddelet benyttes også på sykehus.

På samme måte markerer sirkler på gulvet rundt de enkelte arbeidsplassene hvor tett kollegaene kan komme innpå hverandre arbeidssoner. Skjermvegger plassert rundt omkring i kontorlandskapene og ved arbeidssonene gjør den samme jobben.

Billede fra Cushman & Wakefields video om 6 feet office.

Slik blir arbeidsplassen et trygt sted hvor de ansatte intuitivt holder avstand til hverandre, takket være visuelle virkemidler.

Et nyttig alternativ til folier på gulvet er gulvtepper. De gir også en god visuell indikasjon på grenser som skal overholdes.

Reoler er et annet virkemiddel, som effektivt endrer bevegelsesmønstre og påvirker de ansattes ferd i ønsket retning.

Lag soner

Et annet viktig aspekt i den nye kontorhverdagen er det voksende behovet for å ha mulighet til å arbeide i forskjellige miljøer. En aktivisertbasert innredning – det vil si at arbeidsplassen er delt inn i ulike soner som oppfordrer til konsentrasjon, samarbeid, sosialisering og så videre – står stadig høyere på ønskelisten til de ansatte.

Denne måten å dele inn kontorlandskapet i ulike rom og soner for de forskjellige jobbaktivitetene, bidrar både til å spre de ansatte og tilfører arbeidsplassen mangfold og avveksling. Samtidig gjenspeiler dette behovet mange virksomheter har for å optimere plassen. Man kan for eksempel plassere høyryggede TWEET-sofaer i kantinen og det åpne kontorlandskapet for å skape et område til møteaktivitet eller fokusert arbeid.

Kan vi hjelpe dine medarbeidere trygt tilbake?

Dette blogginnlegget er selvsagt ikke en uttømmende idékatalog til hvordan du kan lage en arbeidsplass som imøtekommer myndighetenes retningslinjer og de ansattes krav til et smittefritt kontorfellesskap.

Men hos HOLMRIS B8 står vi klare med kunnskap, ekspertise og produkter som vil løse disse utfordringene