Legg til rette for aktivitet i skolehverdagen med visuelle læringsmiljøer

Adferdsdesign – også kalt dulting – er et velkjent begrep i detaljhandelen. Men det kan også tas i bruk på skoler for å oppmuntre til mer fysisk aktivitet, utforske nye læringsformer og gjøre læringen morsommere for elevene. I Holmris Form/Funk skaper vi ikke bare rom hvor folk kan oppholde seg. Vi skaper også rom der folk kan utfolde seg, trives og utvikle seg. 

Våre gode samarbeidspartnere, NERD arkitekter og Hello Monday, har her skrevet om tankene sine bak et nytt produkt som tar utgangspunkt i atferdsdesign og visuelle læringsmiljøer, og forklarer fordelene dette gir for både elever og lærere. 

Krav til aktivitet og meningsfull læring

Den danske grunnskolens krav til at alle elever i gjennomsnitt skal ha 45 minutters fysisk aktivitet daglig, kommer elevene til gode på flere områder. Forskningsstudier har vist dette gang på gang de siste årene. 

Samtidig vet vi at barn foretrekker ulike måter å lære på. Derfor er det viktig å kunne variere undervisningen og forsøke å fange interessen til hver enkelt elev gjennom meningsfylte undervisningsøkter. 

Som en naturlig forlengelse av dette ser vi at lærere og pedagoger har behov for verktøy som legger til rette for en mer aktivitetsorientert undervisning, og som skaper en sammenheng mellom omgivelsene og det som skal læres. 

Visuelle læringsmiljøer øker motivasjonen og læringen

En fersk rapport viser at hver fjerde elev kjeder seg på skolen – og at dette påvirker læringen deres. Dersom elevene ikke forstår klasserommets formål, vil de ofte også ha problemer med å engasjere seg. 

Dette er noe som har motivert oss til å utvikle en serie visuelle læringshjelpemidler som øker lærelysten til elevene og kan brukes som et nytt og kreativt verktøy i undervisningen. 

Med visuelle læringsmiljøer kan du lage områder som oppmuntrer til bestemte handlinger, hvor elevene ut ifra designet raskt forstår hva som er mulig å gjøre i rommet. Ved å appellere til sansene øker du motivasjonen, energinivået og læringen deres. 

En ekstra lærer

I tillegg til å øke læringsutbyttet oppmuntrer de visuelle læringsmiljøene også til økt fysisk aktivitet i hverdagen. 

  • En lang korridor innbyr til løping, men ved å legge til visuelle læringselementer oppmuntrer du til både bevegelse og læring gjennom lek. For eksempel kan gulvet prydes med gangetabellen, hvor elevene kan hoppe fra tall til tall og lære regnestykkene på en mer fysisk, rytmisk og visuell måte. 
  • Mønstre og prikker på gulvet kan brukes sammen med en stoppeklokke for å skape en annerledes og morsom måte å komme seg fra A til B på. 
  • I stedet for å fortelle elevene at de bør bevege seg mer, skaper de visuelle læringselementene omgivelser hvor elevene selv får lyst til å hoppe, hinke eller hoppe fra punkt til punkt nedover korridoren. 

Hjernen vår går vanligvis på autopilot, men når den lange, rette korridoren i stedet forvandles til en visuell lærings- og lekeplass, slår autopiloten seg av og vi får lyst til å samhandle med den. De visuelle læringsmiljøene er med på å veilede elevene og fungerer i praksis som en ekstra lærer. 

En tydelig identitet

Visuelle læringsmiljøer og bruk av folie på gulv og vegger er ikke noe nytt fenomen, men brukes i dag på mange skoler i forskjellige former. Felles for mange av produktene på markedet er dog at de har en tendens til å «snakke ned» til elevene med støyende farger og former som forstyrrer det fysiske undervisnings- og læringsmiljøet fremfor å inspirere til læring. 

Vår nye serie av folier er derimot utviklet for å komplementere bygninger og rom og kan monteres på de fleste overflater – uten at det går på bekostning av skolens arkitektoniske kvaliteter eller den øvrige innredningen. 

Produktene er utviklet for ulike formål: 

 

Learning

Produktserien Learning består av folier med et klart pedagogisk innhold, som kan brukes i forbindelse med undervisningen. 

For eksempel kan et årshjul plassert på gulvet hjelpe elevene med å gjøre seg kjent med årstidene og lære om hvordan et år erstatter et nytt. De kan stille seg på bursdagsmåneden sin og fortelle om det er en kald eller varm måned – eller de kan se hvor mange måneder de er eldre eller yngre enn de andre elevene. 

Videre kan folier med gangetabeller brukes i matematikkundervisningen, hvor elever som foretrekker å lære gjennom aktivitet, kan lære og huske regnestykkene ved å hoppe eller hinke over tallene, mens visuelt lærende elever kan lære seg gangestykkene gjennom mønstre. 

 

Navigate

Foliene i denne serien kan fungere som veiledning for elevene eller bidra til å tydeliggjøre rommets formål. 

Flere skoler har fagspesifikke læringsmiljøer, hvor en tydelig identitet og adskillelse av rommene gjør det lettere for elevene å forstå hva som skal læres. 

Foliene er med på å understøtte faget og kan brukes aktivt i forbindelse med undervisningen, hvor både den aktive og visuelt lærende eleven kan bruke foliene til å lære faget gjennom bevegelse og mønstre. Med serien Navigate kan du også gi institusjoner eller avdelinger en tydeligere identitet, hvor ulike temaer og markeringer kan fungere som veiledere. For eksempel kan dørene til klasserom som brukes til realfagsundervisning, være prydet med Niels Bohr eller Albert Einstein. 

 

Flex & Play

Denne serien består av enkle grafiske byggeklosser som kan settes sammen på en rekke ulike måter og tilpasses etter områdets form og størrelse. Flex & Play kan også kombineres med skolens faste inventar for å lage ulike løyper som oppmuntrer til bevegelse, og som kan brukes på ulike måter i undervisningen. 

For eksempel kan sirkler med tall plasseres på gulvet som gangetabeller, eller som en «linjal» for å måle hvor langt elevene kan hoppe. Med Flex & Play kan elevene også lære seg å sette sammen mønstre som de selv kan lage leker av. 

Flex & Play-serien kan naturligvis også kombineres med seriene Learning og Navigate.