Deloitte Olso

Forbedret samhandlingen mellom de ansatte

Da Deloitte flyttet inn i nye lokaler i Oslo i 2013, var det med en ambisjon om å lage et nyskapende kontormiljø som kunne øke samhandlingen mellom de 665 ansatte.

Den tidligere ordningen med faste plasser hvor hver ansatt hadde eget skrivebord og egen PC, levde ikke opp til forventningene og måtte derfor erstattes. I tett samarbeid med arkitektfirmaet IARK og Deloitte var HOLMRIS B8 ansvarlig for å endre på innredningen.

Etter å ha skrotet ordningen med faste plasser, oppstår det naturlige spørsmålet: «Men hvor skal vi sitte da?» Det korte svaret er: «Hvor du føler for det.»

Innredet etter «free seating»-prinsippet
Arkitektene fra IARK har i samarbeid med HOLMRIS B8 skapt en aktivitetsbasert innredning som deler kontormiljøet inn i soner basert på prinsippene om free seating og clean desk.

– Hver etasje har omtrent de samme fasilitetene, men sonene er utformet forskjellig, siden alle arbeidsfunksjoner har ulike behov, sier Siri Wøien Vik, prosjektleder for Corporate Office Branding i Deloitte.

Ulike soner for ulike behov
De enkelte sonene er innredet som stillesoner, sosiale soner, prosjektsoner og møtesoner:

”Felles for alle etasjer er at rommet man først kommer inn i, har mest støy, og så er arbeidssoner, møterom og stillerom plassert i forlengelsen av dette. På denne måten blir arbeidssoner naturlig avskjermet fra møte- og stillerom, forklarer Wøien Vik.”

“– Det handler om å analysere hvordan folk jobber og deretter imøtekomme behovene deres. I stillesonene er man «fredet», og selv om man er mange sammen, forstyrrer man ikke hverandre. Før måtte du kanskje ha jobbet hjemmefra for å få den samme stillheten, men det behovet har vi dekket med innredningen her, forklarer Elisabeth Trømborg fra IARK

For å forstå arbeidsflyten og kulturen til Deloitte har det vært viktig å involvere de ansatte i arbeidet med innredningen.

Aktivitetsbasert innredning
Der de ansatte tidligere satte seg ved hvert sitt skrivebord, kan de nå ta i bruk de individuelle sonene alt etter hva slags type arbeid de skal utføre. På den måten er de ansatte sikret ro når det kreves, samtidig som de har rom for å prate med hverandre når nye ideer skal utvikles.

”De ansatte har innsett at de ikke trenger en fast plass for å kunne jobbe. Det eneste de trenger for å jobbe, er den bærbare PC-en sin. Alle ansatte har sitt eget personlige skap der de kan oppbevare tingene sine.”

I tillegg til å legge til rette for en aktivitetsbasert arbeidsplass, har det dynamiske kontormiljøet gitt Deloitte muligheten til å ansette flere mennesker. Selskapet har ansatt over 100 nye medarbeidere siden innflyttingen i 2013 – uten å ha måttet endre på kontorets utforming eller areal.

Da de ansatte hadde faste plasser og var ute av huset på oppdrag, sto de tomme plassene og opptok plass. Den aktivitetsbaserte innredningen har effektivisert plassbruken betraktelig og gjort det enkelt for nyansatte å finne seg til rette.