Skanderborg Fælled

Mangfoldighed i centrum

Skanderborg Fælled er tegnet af Schmidt Hammer Lassen i samarbejde med Bascon og opført af KPC. Byggeriet er præcertificeret til DGNB Guld, hvilket gør bygningen til Danmarks mest bæredygtige rådhus.

Skanderborg Fælled er et specielt hus, der udfordrer traditionelle måder at tænke interiør og møblement på. Da huset samler tre offentlige rum, som hidtil har været fordelt på seks lokationer, kræver det en sammensat indretning, som skal passe til mange typer brugere, funktioner og aktiviteter. Det sætter store krav til en fleksibel indretning.

Anne Høst, arkitekt fra Schmidt Hammer Lassen, siger:

”Der er tænkt en høj grad af fleksibilitet og multianvendelighed ind i rummene. Restauranten er både for de ansatte, idrætsfolk og alle byens borgere.”

Ifølge Anne Høst lå indretningsopgaven derfor i at finde de helt rigtige møbler til de funktioner og arbejdszoner, som var defineret.

Tæt samarbejde i indretningen
Indretningen er skabt i et tæt samarbejde mellem brugere, kommune, arkitekter og HOLMRIS B8, som totalleverandør af interiør. Der har løbende været afholdt brugerinvolveringsforløb – først i forhold til hvor væggene skulle stå. Efter tegningerne til huset var færdiggjort, var der en indretningsproces. De ansatte havde inden forløbet haft en proces omkring deres egen arbejdskultur, så de var godt klædt på til samarbejdet. HOLMRIS B8’s erfaring med at inddrage og involvere virksomhedernes ansatte og kunder er med til at styrke forankringen hos de mennesker, som skal tage designet i brug.

Derfor arbejdede de i begyndelsen med generiske møbler. De spurgte brugerne, hvilke møbeltyper de kunne tænke sig i de forskellige zoner. Derfra kunne de udvælge specifikke møbler, materialer og farver, forklarer Anne Høst. En virksomheds interiørstrategier kan få stor indvirkning på mennesker og arbejdsgange, så involveringen er et parameter, som er blevet taget meget seriøst igennem hele processen.

Unikke løsninger
En del af den færdige løsning er speciallavede selvbetjeningsstationer og betjeningsstationer til rådhuset, som er blevet udviklet og produceret på B8’s modelværksted i Bjerringbro. Asbjørn Kjærgaard siger:

”HOLMRIS B8’s overblik og usædvanlige servicegen er kommet os meget til gode. Undervejs i selve opsætningen har det været som at have et sæt ekstra øjne hele vejen igennem, og det har haft en ubeskrivelig effekt for mig i forhold til at nå i mål til tiden og have ro i den afsluttende kritiske fase.”

Skanderborg Rådhus kobler multianvendelighed, bæredygtighed og arbejdsmiljø i én samlet løsning. Et hus, som i mange år frem vil være et af nationens mest progressive offentlige byggerier.