ISS Oslo

Et hovedkontor som tar samfunnsansvaret sitt på alvor

Kværnerbyen i Oslo var en gang et sentrum for jern- og metallindustrien. I dag er området fullstendig forandret, og en ny bydel har vokst frem. Mange av de gamle bygningene ligger der fremdeles, men er nå bygd om til andre formål.

Kværnerhallen er i dag hovedkontor for ISS Facility Services – en arbeidsplass med over 360 administrative ansatte. Her finner du også undervisnings- og kursfasiliteter for alle de norske lokalavdelingene i ISS.

HOLMRIS B8 har levert og montert møblene på det nye hovedkontoret. Hele innredningen uttrykker verdiene som gjennomsyrer ISS som arbeidsplass: respekt og ansvarlighet – overfor både kunder, ansatte, miljøet og omverdenen.

Ønsket møbelleverandør med de samme verdiene
Ved valget av møbelleverandør la ISS vekt på de samme tingene som de selv er opptatt av: samfunnsansvar, miljøansvar, medarbeidertrivsel, kvalitet, forsyningssikkerhet – og å levere tjenester til en konkurransedyktig pris.

Arbeidsplassene er fordelt på fire etasjer. Hver etasje har administrative arbeidsplasser hvor de ansatte jobber i team, korttidsarbeidsplasser og rom som kan brukes til korte møter eller som prosjekt- eller stillerom. De individuelle arbeidsplassene er skjermet for med støydempende bordskjermer og kasser med grønne planter.

Ulike områder med forskjellig funksjon og design
HOLMRIS B8 har spesialdesignet oppbevaringsenhetene med integrerte plantekasser til denne innredningen. Møterommene er utformet basert på hvilken funksjon de har, og tar hensyn til møtenes ulike formål og struktur.

Hos ISS kan de ansatte derfor ta i bruk flere ulike møterom: mindre møterom med plass til noen få personer omkring et rundt bord, møterom med videokonferansefasiliteter og større møterom med plass til 20 personer.

I tillegg finner du sosiale områder med tekjøkken, barbord og loungemøbler, noe som skaper variasjon mellom etasjene og gir de ansatte muligheten til å møtes i en mer uformell setting.

Ingen ansatte på cellekontorer
Ledelsen sitter også og jobber i det åpne kontorlandskapet. Dette skaper en god arbeidsflyt, legger til rette for smidige beslutningsprosesser og understøtter selskapets kjerneverdier.

I Skandinavia er det vanlig at ledere ønsker å sitte i nærheten av de øvrige ansatte i stedet for å ha sitt eget kontor. Dette valget henger sammen med lederstilen som ofte brukes i komplekse, kunnskapsbaserte organisasjoner. I disse organisasjonene er ledelsens oppgave å støtte opp om verdiene som bedriftskulturen er bygget på, og som definerer bedriften både innad og utad.