Future Classroom Lab

Utforsk fremtidens klasserom

I Future Classroom Lab finner du roboter, laserkuttere, massevis av LEGO og 3D-printere. Her vil Center for Undervisningsmidler ved Høgskolen i København inspirere deg til å tenke nytt om undervisning.

På dette stedet legges det vekt på problembasert læring, hvor IT og produksjon har en naturlig og relevant plass i problemløsningen.

Future Classroom Lab er inndelt i fem soner:

  • Presentasjon
  • Undersøkelse
  • Utvikling
  • Produksjon
  • Feedback

(Les mer om de ulike sonene i blogginnlegget «Gjør deg klar for fremtidens måte å lære på»).

I undervisningen på Future Classroom Lab rullerer elevene mellom de ulike sonene, avhengig av hva slags arbeid som skal gjøres.

Mange små rom i ett stort
Future Classroom Lab består av ett stort rom, noe som gir et mer helhetlig uttrykk og legger til rette for en smidigere arbeidsprosess. Det er imidlertid jobbet mye med å skape mindre rom i rommet. Dette gir nemlig elevene roen de trenger for å konsentrere seg i den arbeidssonen de befinner seg i.

Skap og oppbevaringsenheter er effektive verktøy i arbeidet med å skape flere rom i det store rommet. Skapene avgrenser de ulike sonene og angir hva slags arbeid som sonen er satt av til. Samtidig bidrar de til at elevene alltid har kort vei til materialene og verktøyene de trenger. Dette kan være med på å inspirere dem i valget av materialer og ulike tilnærminger til arbeidet.

Sofaer skaper små rom
I enkelte soner er det få møbler, noe som gir et inntrykk av et mindre rom. De høyryggede sofaene maner til full konsentrasjon og skjermer for andres aktiviteter hvis man for eksempel skal sette seg inn i nytt faglig stoff.

Til inspirasjon for pedagogiske læringssentre
Future Classroom Lab kan tjene som inspirasjon for pedagogiske læringssentre, eller som et spesielt tverrfaglig område på skolen. Det er også mulig å hente elementer fra Future Classroom Lab og integrere disse i klasserommet. For eksempel kan scenekasser fungere som en presentasjonssone, arbeidsøyene kan brukes som alternative arbeidsplasser, mens sofaer med høy rygg kan brukes for å gi ro og avskjerming.